İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Öteki, olası yaşanabilir gezegenlerin tespiti için bir yöntem…

Uzak bir gezegende yaşam olma olasılığı veya yaşanabilir olup olmadığını nereden anlarız?

Bu gezegen yıldızına ne yakın, ne de uzak olmalı. Bu durum yörüngesinde döndüğü yıldızın aktiviyesine (Yıldızın türüne) göre değişeceği göz önünde bulundurulmalı.

Gezegen’in bir atmosferi olmalı,

Atmosferinin olması ve korunabilmesi için bir manyetosferi olmalı,

Manyetosferinin olması için aktif bir çekirdeği olmalı 

Gezegen belirli bir hızda kendi ekseni etrafında dönmelidir ve yine etrafında döndüğü yıldızın aktivitesine göre doğru mesafede olmalı.

Güneş sistemindeki gezegenlere baktığımızda özellikle Mars oldukça dikkat çekicidir. Gezegenin konumu İnsanlık için bile yaşanabilir olmasına rağmen, atmosferinin çok ince olmasından dolayı ısıyı muhafaza edememektedir. Bunu ana nedeni gezegenin çekirdeğinin soğumuş olması ve dolayısıyla manyetik alanının çok düşük şiddette olmasıdır.

O halde öncelikle aradığımız manyetik alanı olan kayaç bir gezegen!

Sorun; “Bir gezegenin manyetik alanının olup olmadığını yıldızlararası uzaklıktan nasıl belirlenir”

Zeeman efekti belki yardımcı olabilir… Ancak asıl yardımcı olabilecek başka bir yöntem olduğunu düşünüyorum (araştırdığımda başkaları da tabi ki düşünmüş…) Gezegende Aurora meydana gelmesi! 

Auroranın şiddeti, auroranın hangi enlemlere kadar indiği gezegenin manyetosferinin sağlığını gösterebilir.

Gezegenin, Güneşe olan uzaklığı, yörüngesi ve yıldız üzerindeki topaç etkisi kütle ve yoğunluk değeri hesaplandığında; Kayaç, atmosferinde şu enlemlere kadar Aurora oluşan, dolayısıyla manyetik alan durumu şu olan (Manyetosferi…), hatta Aurora’dan kaynaklı emisyondan alınacak spektrum analizinden şu gazları, elementleri içeren gezegen olarak sınıflandırılabilir/tanımlanabilir.

Peki kim görecek bu Aurora’yı!

James Webb Teleskobu (JWST) yıldızlararası gezegenlerin (öteki gezegenlerin) atmosferinde oluşan Auroraları ve Auroraların spektrumunu gözlemleyebilecek donanımlara sahip…

Benim beklediğim haber “JWST bir öteki gezegende olan Aurora’yı tespit etti” haberidir!

Bu haber olası yaşamın hangi gezegenlerde olabileceği ve odaklanılması gereken gezegenlerin hangilerinin olacağını belirlememize veya sınırlı bilgi ve kaynakla öncelik vermemize yardımcı olacaktır…

|
____ Innovation Science Labs ____
|